Search form

Matie 2:2

2ɛn waa laabʋ minnun lɔ 'nan: «Zuif 'nɔn 'le mingɔnnɛn nɛn, o "sia -a -yanan 'gʋɛ, e ya nyin zia? Kʋ -yee mlɛn crɛn 'yɩ yidɛ wluan "nan zia, ɛn kʋ -ta -a bɔlɛ.»