Search form

Matie 2:9

9Zɩ e cɛɛn 'wɩ zɩɛ -a vɩdɩ man -wlɛ "bɛ, ɛn o -kʋdɩ "sia. "Wɛɛ -kɔn -kʋnan -sia bɛ, ɛn o mlɛn crɛn -tʋwli "nɛn, waa 'yɩ yidɛ wluan "nan 'zia bɛ -a 'yɩ "nyian. E -trɔa o 'lɛ, ɛn e -kʋ -tɔlɛ 'kɔn nɛn 'nɛn 'bɔ cɩ -ji bɛ -a ta lou.