Search form

Matie 20:23

23Zozi "e 'nan -wlɛ 'nan: «'Wɩ 'kpa nɛn, 'wɩ nɛn e "ta -daa "bɔlɛ 'an man 'gʋɛ e bɔa "nyian "cee "man. 'Pian -nyrandɩ 'an 'pɛ "yi 'lee 'an 'pɛ bʋ da bɛ, 'an 'bɔ "cɛɛ -si -nɔan "min lɛ dɩ. Minnun nɛn 'an "tɩ -a pla o 'tɔ man bɛ -wee vɛ 'bɛ cɩ -a.»