Search form

Matie 20:5

5-A -nan nɛn minnun zɩɛ o -kʋ -yee rɛzɛn fei.

Fei san zɩɛ e 'bɔla "nyian te yidɛ 'bɔ min -win -ji 'sɛzɛ, ɛn e 'bɔla "nyian te funninmlan yidɛ tɛɛnla. Minnun nɛn e 'bɔ o man bɛ, 'wɩ 'tʋwli zɩɛ -nyrɛn yaa 'vɩ -wlɛ.