Search form

Matie 20:6

6Zɩ yidɛ 'pla plɔ da bɛ, ɛn e 'bɔla "nyian, e 'bɔ min -mienun man -guada, ɛn yaa laabʋ -wlɔ 'nan: ‹-Mɛ "le "wɛan nɛn ka -fʋ 'ka -nyrandɩ bodrun 'trilii funninmlan, ɛn ka'a 'nyranman 'tʋ 'palɛ dɩ?›