Search form

Matie 20:8

8Zɩ funninmlan 'pla bɛ, ɛn fei san zɩɛ e min nɛn e yiɛ -tɔa 'yee 'nyranman 'panɔn 'va bɛ -a laabʋ. E 'nan -yrɛ 'nan: ‹'I 'nyranman 'panɔn pɛɛnɔn laabʋ -e 'i o -ko 'pa. 'I 'sia minnun nɛn o -fɔla "da "bɛ o da -e 'i 'le 'sran minnun nɛn o -trɔa -si 'lɛ bɛ o da.›