Search form

Matie 21:16

16ɛn o 'wɩ 'pla Zozi lɛ. Waa 'vɩ -yrɛ 'nan: «'Wɩ nɛn o cɩ -a vɩnan 'labɛ, yi'a maan dʋʋ?»

Ɛn Zozi "e 'nan -wlɛ 'nan: «Maan maan. -Mɛ "le "wɛan nɛn ka 'wɩ zɩɛ -a laabʋ 'an 'lɔ? 'Wɩ nɛn 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji bɛ ka'a tian -a ta vɩlɛ dʋʋ? Kɔɔ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:

‹Yia drɛ ɛn nannannun 'lee 'nyɔnmlin 'nɛnnun 'i 'tɔ "yi 'vɩ.› »