Search form

Matie 21:31

31'Nɛnnun "fli zɩɛ o yei "bɛ, -tɩɛ 'e "tɩ "ci 'sɔ wɩ drɛ?»

Minnun tanɔn nɛn o cɩ 'wɩ zɩɛ -a mannan bɛ, o -yrɛ 'nan: «'Nɛn ceje 'nɛnzan nɛn.»

Ɛn Zozi "e 'nan -wlɛ "nan: «Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, 'sukɔlɛ 'sinɔn 'lee -kɔnnɛn -wɛɛnɔn -tɔala 'ka 'lɛ -wladɩ -a Bali -le mingɔnnɛn trɛda.