Search form

Matie 21:42

42Ɛn Zozi -a 'le 'sran -wlɛ 'nan: «'Wɩ nɛn 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji bɛ, ka'a ta vɩlɛ dʋʋ? Kɔɔ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:

‹-Kɔlɛ nɛn 'kɔn 'tɔnɔn -a tuʋ 'o 'pɛla koda bɛ,

-yɛɛ drɛ 'kɔn 'pʋ -fɔ -kɔlɛ -a.

Minsan 'bɛ drɛ,

ɛn -kɔlɛ zɩɛ 'e drɛ 'kɔn 'pʋ -fɔ -kɔlɛ -a.

'Wɩ nɛn Minsan -a drɛ bɛ,

e min 'plo -fɔa.›