Search form

Matie 22:13

13-A -nan nɛn mingɔnnɛn -a 'vɩ 'e 'sunɔn lɛ 'nan: ‹'Ka min 'labɛ -a 'kun, 'ka cɛin 'lee -a -pɛ -yrɩ, -e 'ka tuʋ klun va bei, fɛnan nɛn -wuɔdɩ 'lee 'shɛ da -blɩdɩ cɩ bɛ -a -nan.› »