Search form

Matie 23:23

23'Fluba 'ci vɩnɔn 'lee Farizɛn 'nɔn, ka 'wɩ dra min yiɛ 'lɛ! 'Wɩ -taa "bɔlɛ 'ka man! Ka fɛ pɛɛnɔn 'fuzan -nɔan Bali lɛ. Ɛn "nyian fɛ 'finvinnun pɛɛnɔn bɛ, kaa -fuzan -nɔan Bali lɛ, -nyrɛn "le sinwlɛnun nɛn waa laabo manti 'lee anɛti 'lee -cimɛn bɛ -wee 'wɩ 'zʋ. 'Pian -pei -tɔ wɩnun nɛn o cɩ -dan "le 'cɛɛ drɛ bɛ cɛɛ "tʋe. 'Wɩ tɩglɩ drɛdɩ a -tʋ, ɛn min nyrinda 'sidɩ a -tʋ, ɛn yi -tɛradɩ Bali da a -tʋ, 'wɩnun zɩɛ -nyrɛn kaa dra 'e tɛdɛ paan 'vaa -e 'ka pee drɛ "bɛ -sru!