Search form

Matie 23:27

27'Fluba 'ci vɩnɔn 'lee Farizɛn 'nɔn, ka 'wɩ dra min yiɛ 'lɛ! 'Wɩ -taa "bɔlɛ 'ka man! Kɔɔ ka ya "le min -yrɛnun nɛn o trɔɛ 'wʋ "man "bɛ -wee 'wɩ 'zʋ. O man bei "a fɛnyian, 'pian te o ci a 'e fadɩ min 'wlɛ 'lee fɛ fʋlɩdɩ pɛɛnɔn 'a.