Search form

Matie 23:29

29'Fluba 'ci vɩnɔn 'lee Farizɛn 'nɔn, ka 'wɩ dra min yiɛ 'lɛ! 'Wɩ -taa "bɔlɛ 'ka man! Kɔɔ Bali 'lewei vɩnɔn nɛn -kaa tranun o tɛɛ bɛ, ka 'kɔn drɛ o -yrɛ da. Ɛn "nyian ka min tɩglɩnun -yrɛ da drɛ fɛnyian fɛnyian.