Search form

Matie 24:14

14Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ min da bɛ, 'wɩ 'nɔnnɔn nɛn. Ɛn 'wɩ zɩɛ minnun -a fuimlan "man 'trɛda 'nɔn pɛɛnɔn 'va, -e 'lɛglɔn 'tʋdʋ pɛɛnɔn 'o man. "Bɛ -sru 'vaa -e 'trɛda -nyan tʋ 'e bɔ.»