Search form

Matie 24:21

21Kɔɔ 'wɩ yɩdɩ -kɔan -dan 'kpa tʋ zɩɛ -a man. Zɩ Bali 'trɛ drɛ 'li -e 'e bɔ cɛɛgʋ yi -a bɛ, -a sʋman 'wɩ yɩdɩ 'ka tian drɛlɛ dɩ. Ɛn 'wɩ yɩdɩ zɩɛ -a pee 'ka 'dra "nyian 'li 'trɛda "fo "dɩ.