Search form

Matie 24:29

Blamin -pɩ -tadɩ da wɩ

(Mk 13.24-27; Lk 21.25-28)

29«-Te 'wɩ yɩdɩ -dan zɩɛ, e cɛɛn -nyandɩ man bɛ, 'nun tɔɔn yidɛ yra klun -tɔala, mlɛn 'bidɩ 'e 'le -tɔa, mlɛn crɛnnun "sia laji, o -tɛɛmlan "tra, ɛn laji fɛnun pɛɛnɔn nɛn 'plɛblɛ a -wlɔ "bɛ, o "sia 'o 'klu -ji.