Search form

Matie 24:3

'Wɩ yɩdɩ -dandan bɔa minnun man 'vaa -e 'trɛda -nyan tʋ 'e bɔ

(Mk 13.3-13; Lk 21.7-19)

3Zɩ Zozi 'bɔla Olivie pɔn da bɛ, e -nyran, ɛn -a -srunɔn -a laabʋ -yrɔ 'nan: «'Wɩ nɛn i "sia -a vɩnan 'gʋɛ, tʋ "cɛn "man nɛn e dra? Ɛn "nyian -mɛ "wɩ 'bɛ dra 'vaa -e 'kʋ -tɔ 'nan 'i 'ta tʋ 'bɔ? Ɛn -mɛ "wɩ 'bɛ dra 'vaa -e 'kʋ -tɔ 'nan 'trɛ 'nyan tʋ 'bɔ?»