Search form

Matie 24:31

31Bali -le 'bei -dan "we, -e 'an 'bɔ Blamin -pɩ, 'an 'mɛn 'pasianɔn nɛn laji bɛ o 'pa 'sia 'trɛda fɛ pɛɛnɔn 'nan. Minnun pɛɛnɔn nɛn an o 'si "va 'mɛn vɛ -a bɛ, 'mɛn 'pasianɔn o cin ye. Fɛ -tʋ -nan 'ka 'fʋ 'trɛda, te wa'a min 'silɛ 'bɛ 'nan dɩ.»