Search form

Matie 24:44

44'Kɔn san 'ka crinzan -ta tʋ tɔa dɩ. -A -tʋwli "nɛn "nyian 'cee vɛ -a, Blamin -pɩ -le -tadɩ bɔa 'ka man kligli, -yee "wɛan 'ka 'man 'e 'kɔn 'e wʋʋdɩ tʋ pɛɛnɔn man!»