Search form

Matie 24:6

6Ka -kuli -tan wɩnun maan, ɛn ka 'fla -kɔɔbli -kɔɔbli da -kuli wɩnun maan. Te 'o 'ka 'cɛn nyɛn -a dɩ! Kɔɔ 'wɩnun zɩɛ -wɛɛ dra 'e 'flin, 'pian 'trɛda -nyan tʋ "cɛɛ dɩ.