Search form

Matie 24:7

7'Lɛglɔn 'tʋ -ji 'nɔn -taa 'wunlɛa 'lɛglɔn 'tʋ -ji 'nɔn man, ɛn mingɔnnɛn trɛ -tʋ -taa 'wunlɛa mingɔnnɛn trɛ -tʋ man. Dra minnun -tɛɛman fɛ "kaga "nan, ɛn 'trɛ 'nyɔɔnman fɛ "kaga "nan.