Search form

Matie 25:1

Nɔnbɛ "fu man -kɔnnɛn

1Ɛn Zozi -kɔnnɛn pee -fɔ "nyian -wlɛ. E 'nan: «Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ min da bɛ, -nyrɛn 'gʋ. E ya "le nɔnbɛ "fu 'bɛ 'wee -kannɛnnun 'sia, ɛn o -kʋ lɩmɔn -tʋ nɛn e "ta -kɔnnɛn "paa bɛ -yee 'kuin. Min nɛn e "ta lɩ "paa bɛ waa -pɛndɩ 'sia, kɔɔ -wɛɛ -ko o 'palɛ -sia 'o 'lɔ le 'wee -kannɛnnun -a.