Search form

Matie 25:10

10Ɛn nɔnbɛnun zɩɛ o -kʋ -a 'lɔlɛ. Tʋ zɩɛ -a wlu nɛn min nɛn e "ta lɩ "paa bɛ e 'bɔla. Ɛn nɔnbɛnun 'soolu nɛn o man cɩ 'e wʋʋdɩ bɛ, o -kʋ lɩ 'pa "fɛdi da. -A -nan nɛn minnun 'kɔn 'lɛ 'wʋ o da.