Search form

Matie 25:14

Zozi -kɔnnɛn pee -fɔ minnun nɛn 'o man cɩ 'o wʋʋdɩ bɛ o man

(Lk 19.12-17)

14«Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ min da bɛ, -nyrɛn 'gʋ. E ya "le min -tʋ 'bɛ "ta -ko 'ta wʋnan. Min zɩɛ 'e 'sunɔn laabʋ, ɛn 'e yɩfɛ pɛɛnɔn -pɛba 'wʋ -wlɔ.