Search form

Matie 25:15

15E -siga 'wlɛ 'soolu 'nɔn -a -tʋ lɛ, ɛn yaa -nɔn -a -tʋ lɛ "nyian 'wlɛ "fli, ɛn yaa -nɔn -a yaagazan lɛ 'wlɛ 'tʋ. Zɩ min -tʋ -kɔlaman 'e 'pɛ man liladɩ -a bɛ, -a da nɛn yaa -nɔn -wlɛ. Ɛn e -kʋ.