Search form

Matie 25:20

20Min nɛn e -siga 'wlɛ 'soolu 'yɩ bɛ, e -ta 'e 'lɔ le -siga 'wlɛ 'soolu -a "nyian. Ɛn e 'nan 'e 'san lɛ 'nan: ‹'An 'san, -siga 'wlɛ 'soolu nɛn yia -nɔn 'mɛn bɛ, maan drɛ ɛn -a man 'pa "nyian -siga 'wlɛ 'soolu. -Nyrɛn 'gʋ.›