Search form

Matie 25:22

22Min nɛn e -siga 'wlɛ "fli 'yɩ bɛ, e -ta ɛn e 'nan 'e 'san lɛ 'nan: ‹'An 'san, -siga 'wlɛ "fli "nɛn yia -nɔn 'mɛn bɛ, maan drɛ ɛn -a man 'pa "nyian -siga 'wlɛ "fli. -Nyrɛn 'gʋ.›