Search form

Matie 25:24

24"Bɛ -sru min nɛn e -siga 'wlɛ -tʋ 'yɩ bɛ, e -ta ɛn e 'nan 'e 'san lɛ 'nan: ‹'An 'san, maan -tɔa 'nan, i ya min nɛn -yee 'wɩ a 'tɔndɔn bɛ -a. -Te min 'yie 'nyranman 'pa bɛ, -a ta -trɔn pɛɛnɔn nɛn yaa ye bɛ, yia "sia -yrɔ.