Search form

Matie 25:27

27-mɛ "le "wɛan nɛn yi'a -kʋlɛ 'mɛn -siga 'palɛa fɛnan nɛn -a man "paa bɛ -a -nan dɩ? Yia dra paan zɩɛ, -te an -ta bɛ, -e 'an 'kʋ 'mɛn -siga 'si 'o 'vale 'e 'man 'pa 'a.