Search form

Matie 25:31

Blamin -pɩ 'trɛdanɔn 'le tin "baa tʋ -fɔla "da "ji

31«Tʋ nɛn 'an 'bɔ Blamin -pɩ an -taa 'kʋ 'vale 'mɛn 'pasianɔn nɛn laji bɛ waa bɛ, an -taa 'mɛn 'tɛ 'san da, -e 'an -nyran 'mɛn mingɔnnɛn pɛin -da.