Search form

Matie 25:34

34Tɔɔn 'an 'bɔ mingɔnnɛn maan ve 'an 'pɛ "yi "danɔn lɛ 'nan: ‹Kaa 'gʋɛ, 'an "tɩ -fɛa 'vɩ 'ka man! 'Ka 'ta! Mingɔnnɛn trɛ nɛn 'an "tɩ -a man drɛ 'trɛda pou sianan "bɛ, e drɛ 'cee vɛ -a. 'Ka 'si!