Search form

Matie 25:40

40Tɔɔn 'an 'bɔ mingɔnnɛn, maan ve -wlɛ 'nan: ‹Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, tʋ nɛn ka ya 'wɩnun zɩɛ -a drɛnan 'an "bʋɩnun 'gʋɛ o va min "wɛnnɛn 'tʋ lɛ bɛ, te 'an lɛ nɛn ka cɩ -a drɛnan.›