Search form

Matie 25:43

43Ɛn te an 'lʋ 'ka 'va 'pɛn -a bɛ, ka'an 'kunlɛ 'ka 'pɛ "fli "a dɩ. Ɛn te sɔ 'ka 'an da dɩɛ, ka'a sɔ wʋlɛ 'an man dɩ. Ɛn te 'an 'man "yaaman bɛ, ka'a yiɛ -tɔlɛ 'an 'va dɩ. Ɛn te an ya -pʋ 'kuin bɛ, ka'a 'lʋlɛ 'an 'nanjɛnlɛ dɩ.›