Search form

Matie 25:44

44Tɔɔn -e "o laabʋ 'an 'lɔ "nyian 'nan: ‹Minsan, tʋ "cɛn "man nɛn kʋi 'yɩ te dra 'i -tɛa? Ɛn tʋ "cɛn "man nɛn kʋi 'yɩ te 'yi dra 'i -tɛa? Ɛn tʋ "cɛn "man nɛn i 'lʋ 'kʋ 'va 'pɛn -a? Ɛn tʋ "cɛn "man nɛn i ya 'i plʋdɩ? Ɛn tʋ "cɛn "man nɛn kʋi 'yɩ te 'i 'man "yaaman? Ɛn tʋ "cɛn "man nɛn kʋi 'yɩ te i ya -pʋ 'kuin? Ɛn tʋ "cɛn "man nɛn kʋ'a 'palɛ 'i 'va dɩ?›