Search form

Matie 26:17

Zozi 'lee 'e -srunɔn Zuif 'nɔn 'le 'si nɔanba -ji "fɛdi blɩ

(Mk 14.12-26; Lk 22.7-23)

17'Kpɔun nɛn 'mannyan 'ka "va "dɩɛ, Zuif 'nɔn -a "fɛdi -ble 'flɛ 'tʋ. Zɩ 'flɛ zɩɛ e 'bɔ bɛ, -a yi tɛdɛ da nɛn Zozi -srunɔn -ta -a laabʋlɛ -yrɔ 'nan: «Nyin zia nɛn i ya "vale 'kʋ 'kʋ -kaa tranun 'sidɩ nɔanba -ji "fɛdi bɛ -cee vɛ man drɛ?»