Search form

Matie 26:24

24'Wɩ 'kpa nɛn, 'an 'bɔ Blamin -pɩ an -kaa, zɩ waa crɛn -tɛ Bali -le 'fluba 'ji zɩɛ. 'Pian min nɛn yaan 'bɔ Blamin -pɩ -nɔan "minnun lɛ bɛ, 'wɩ -taa "bɔlɛ -a san man. E ya paan -a san -le 'wɩ "yi "a -e 'o vɩlɛ o -ya dɩ.»