Search form

Matie 26:63

63Zozi 'ka -a 'silɛ "da -yrɛ "dɩ.

Ɛn Bali -pannɔn 'tazan -a 'vɩ -yrɛ 'nan: «'I 'pɛ wluan Bali nɛn -a yiɛ cɩ "man "bɛ -a 'lɛ! Maan laabo 'i 'lɔ 'nan, min 'sizan 'wɩ 'ji nɛn yia? Bali -pɩ nɛn yia? 'Wɩ zɩɛ 'i -ci 'si 'kʋɛ!»