Search form

Matie 26:73

73"Bɛ -sru "nyian, minnun nɛn fɛ zɩɛ -a -nan bɛ, o pli Piɛri man ɛn o 'nan -yrɛ 'nan: «'Wɩ 'kpa nɛn. 'I 'bɔ 'gʋɛ, -a -sruzan -tʋ nɛn 'yia. 'Yie 'wɩdɩ -a kɔɔn "man zɩɛ.»