Search form

Matie 26:75

75'Wɩ nɛn Zozi -a 'vɩ Piɛri lɛ bɛ, ɛn -a -cin -trɔa Piɛri ji. Kɔɔ Zozi -a 'vɩ -yrɛ 'nan: «'Vaa -e mannɛn tɛdɛ 'e 'wɩ bɛ, te yia 'vɩ 'e 'pa -a yaaga 'nan yi'an 'tɔa dɩ.» -A -nan nɛn Piɛri 'bɔla bei, ɛn e -wuɔdɩ 'sia 'wɩ 'nanmandɩ -a.