Search form

Matie 27:15

15Lɛ -tʋdʋ pɛɛnɔn man bɛ, -te Zuif 'nɔn tranun -le 'sidɩ nɔanba -ji "fɛdi drɛdɩ 'bɔ bɛ, -kɔnmandan "sia -pʋ 'kɔnzan 'tʋ man. -Pʋ 'kɔnzan nɛn minnun cɩ "va 'nan 'o 'si man bɛ, -a man nɛn e "sia.