Search form

Matie 27:23

23-A -nan nɛn Pilati -a laabʋ -wlɔ 'nan: «'Wɩ 'wlidɩ "cɛn "nɛn yaa drɛ -yee "wɛan 'an -pɛin yiba "plan da?»

Ɛn o pɛɛnɔn paan "nyian 'kpa 'plɛblɛ. Waa 'vɩ 'nan: «'I -pɛin yiba "plan da!»