Search form

Matie 27:55

55Fɛ 'bɔ zɩɛ -a -nan bɛ, lɩmɔn "kaga "a 'o 'tɔdɩ -kɔɔbli, te o yiɛ a -nan nun. Lɩmɔnnun nɛn o sɔɔnla Zozi -sru Galile, te o 'nyranman "paa Zozi lɛ bɛ o 'bɔ nɛn.