Search form

Matie 27:6

6Bali -pannɔn 'tanɔn 'lein 'wlɛnun zɩɛ -a koola, ɛn o 'nan: «-A -si 'ka -kaa 'lɔ -e -kaa "lala 'gʋɛ -a -sɛn Bali -pan 'kuin "lala -va dɩ, kɔɔ "lala nɛn yaa -maan blamin nyɛn -sran bɛ -nyrɛn.»