Search form

Matie 27:60

60ɛn e -kʋ -a wʋlɛ. Yaa 'wʋ min -yrɛ -trɛ nɛn waa cɛɛn puo -kɔlɛ ji bɛ -a -ji. Waa cɛɛn paan -a 'bɔ 'fli -le vɛ -a. "Bɛ -sru e -kɔlɛ -dan blu, yaa -tɔ -yrɛ zɩɛ -a "nɛn, ɛn e -kʋ.