Search form

Matie 3

Zan minnun -batize drɛ

(Mk 1.2-6; Lk 3.1-9; Zan 1.19-23)

1Tʋ zɩɛ -a man nɛn min -batize drɛzan Zan 'bɔla Zude "bui "da ɛn yaa vɩdɩ 'sia minnun lɛ 'nan: 2«'Ka 'si 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man -e 'ka 'fli -nɔn Bali lɛ! Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ 'bɔ -kogo.» 3Zan -le 'wɩ nɛn Bali 'lewei vɩzan Ezai -a 'vɩ 'li. Yaa 'vɩ 'nan:

«Min -tʋ wei 'bɛ "we "bui "da.

Min zɩɛ yaa ve 'nan:

‹'Ka Minsan -le -si ta drɛ!

'Ka -yee -sinun ta -sɛn 'e cin va!› »

4-Wi nɛn waa laabo Shamo bɛ, -a "cɛsɔ nɛn Zan da, ɛn -wi 'kɔlɛ nɛn 'e 'tɔdɩ "da -a -tiɛn. Srɔ 'lee -srɔ 'nyrɔn nɛn yaa -ble fɛ -a. 5Min "kaga "kʋ "va. O -mienun "sia Zeruzalɛm, ɛn o -mienun "sia Zude 'lɛglɔn 'ji, ɛn o -mienun "sia 'yi nɛn waa laabo Zudan bɛ -a "srɔn 'lɛglɔn 'ji. 6O pɛɛnɔn 'ta ɛn o 'wee 'wɩ 'wlidɩnun 'vɩ Bali lɛ 'wein minnun pɛɛnɔn yiɛ man, te Zan o -batize dra Zudan -va.

7'Pian zɩ Zan -a 'yɩ 'nan Farizɛn 'nɔn 'lee Saduze 'nɔn a -tanan 'e 'va "kaga -e 'e o -batize drɛ bɛ, ɛn yaa 'vɩ -wlɛ 'nan: «Min -wlidɩnun! -Tɩɛ 'vɩ 'cɛɛ 'nan 'ka 'si Bali -le nyran -blɩdɩ nɛn e "ta -daa "bɛ -a wlu? 8'Ka -kɔɔn 'ka drɛ wɩ -a 'nan, ka 'si 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man. 9'Pian te 'ka vɩ 'e "tun 'nan, ka 'si 'wɩ 'ji Abraam a 'ka "tra -a -le "wɛan dɩ! Maan ve 'cɛɛ 'nan, -kɔlɛnun nɛn 'lagʋɛ, Bali -kɔlaman o drɛdɩ -a Abraam kludanɔn 'a.

10'Ka "trɔɛn "tɔ -kɔnnɛn 'gʋɛ -yrɛ: 'Bɛ nɛn 'gʋɛ yibanun 'cɛndɩ -le "wɛan bɛ, -saanɛn lɛ a 'e "trandɩ 'va. Yiba "nɛn e baa, te -a 'blʋ 'ka "yi "dɩɛ, waa "cɛan, -e 'o tuʋ 'tɛ 'va.

11"An 'ka -batize drɛ 'yi 'a, -a -kɔɔndɩ -a 'nan, ka 'si 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man. 'Pian min -tʋ "ta -daa 'e 'fɔla "da, ɛn -a 'plɛblɛ "mlian 'an da. An 'ka -yee -manwua "tun "da baa "fluzan -a dɩ. Min zɩɛ -yɛɛ 'ka -batize dra Bali lei 'lee 'tɛ 'a. 12-Yee -klu "a 'e 'lɔ -e 'e fɛ 'lee 'e -flu 'cɛn 'e cin man. Yaa 'wlɛ -sɛan 'trɛbɔ -ji. 'Pian yaa -flu 'tɛ 'ble 'tɛ nɛn ya'a 'driman 'mlɔnmlɔn dɩɛ -a va.»

Zan Zozi -batize drɛ

(Mk 1.9-11; Lk 3.21-22; Zan 1.29-34)

13"Bɛ -sru Zozi 'si Galile 'lɛglɔn 'ji, ɛn e -ta Zan va 'yi nɛn waa laabo Zudan bɛ -a man. E -ta 'nan -e 'yee -batize drɛ. 14Zan "e -yrɛ 'nan: «-Cɛjɛ! 'I 'bɔ nɛn yiɛ 'an -batize dra bɛ, yiɛ ve 'pian 'mɛn 'nan, 'mɛin -batize drɛ?»

15Ɛn Zozi "e -yrɛ 'nan: «'I 'wɩ "man -e 'i drɛ, kɔɔ e ya 'wɩ "yi "a -e 'wɩ nɛn e cɩ Bali ci 'sɔa bɛ 'kʋ drɛ.» Ɛn Zan 'ka 'wɩ 'pee vɩlɛ "nyian dɩ.

16Zɩ Zan Zozi -batize drɛ bɛ, Zozi "ɛ 'si 'yia, tɔɔn labli 'lɛ 'sʋ, ɛn e Bali lei 'yɩ -sɔɔnlanan 'e da "le -plablo -le 'wɩ 'zʋ. 17Ɛn wei -tʋ wɩɩ laji. E 'nan: «Min 'labɛ, e ya 'an 'pɩ nɛn maan ye "yi ɛn -yee 'wɩ 'an 'ci "nranman bɛ -a.»