Search form

Matie 3:10

10'Ka "trɔɛn "tɔ -kɔnnɛn 'gʋɛ -yrɛ: 'Bɛ nɛn 'gʋɛ yibanun 'cɛndɩ -le "wɛan bɛ, -saanɛn lɛ a 'e "trandɩ 'va. Yiba "nɛn e baa, te -a 'blʋ 'ka "yi "dɩɛ, waa "cɛan, -e 'o tuʋ 'tɛ 'va.