Search form

Matie 4:15

15«Zabulɔn 'lee Nefʋtali 'lɛglɔn 'ji 'nɔn!

Ka ya 'trɛ nɛn

e ya Galile 'yi -dan "srɔn "bɛ

-a da 'nɔn 'a.

Ɛn ka ya 'lɛglɔn nɛn

e ya Zudan 'yi -sru "bɛ -a -ji 'nɔn 'a.

Galile nɛn minnun nɛn

o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ

o -nyɛanla 'nan bɛ

-a -nan 'nɔn nɛn kaa!

'Ka "trɔɛn "tɔ 'wɩ 'gʋɛ -yrɛ!