Search form

Matie 4:24

24-A -nan nɛn waa 'tɔ 'wɩdɩ 'man Siri 'lɛglɔn pɛɛnɔn 'ji, ɛn minnun -ta o pɛɛnɔn nɛn o cɩ see -blɩnan -cɛ 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn 'lɔ bɛ waa -yrɛ. Min -mienun man 'bɛ "yaaman, ɛn -yʋ -wlidɩ 'bɛ cɩ min -mienun -sru, ɛn -tʋwli "cɛ 'bɛ cɩ min -mienun man, ɛn min -mienun a 'o -srandɩ "tra, o pɛɛnɔn zɩɛ o -ta waa -yrɛ, ɛn e o beli.