Search form

Matie 5:22

22'Pian 'an 'bɔ, "an "ve 'cɛɛ 'nan, min nɛn 'bli 'fɔ "ji 'e "bʋɩ man bɛ, o -ko -a tin 'banɔn 'cɛin -da. Ɛn min nɛn yaa 'vɩ 'e "bʋɩ lɛ -blʋzan bɛ, o -ko -a tin 'banɔn -dandan cɛin -da. Ɛn min nɛn yaa 'vɩ 'e "bʋɩ lɛ klinzan bɛ, e ya "le 'o -fɔ 'tɛ nɛn -a va yra yɩdɩ 'leda "ka "dɩɛ, -a va.