Search form

Matie 5:3

-Tɩ man nɛn Bali -le -fɛa cɩ?

3«Minnun nɛn waa -tɔa 'o 'fli 'lɔ 'nan, -te Bali 'ka 'palɛ 'o 'va dɩɛ, wa'a 'kɔlaman fɛ -tʋ drɛdɩ -a dɩɛ, Bali -le -fɛa a o man, kɔɔ -wɛɛ cɩ Bali -le mingɔnnɛn trɛdanɔn 'a.